http://www.pukaotong.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน

 ปุ๋ยน้ำ

 กรดซิลิคอน

 กากชา

 สารทาหน้ายาง

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ18/06/2008
อัพเดท31/01/2013
ผู้เข้าชม1,178,193
เปิดเพจ1,761,037

ปุ๋ย

สินค้า

การปลูกพืช

เกี่ยวกับปุ๋ยตราภูเขาทอง

บทความ

การปลูกพืชซ้ำที่

การปลูกพืชซ้ำที่

 
           การปลูกพืชซ้ำๆ กันติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ปุ๋ยหรือธาตุอาหารพืชและอินทรียวัถุที่มีอยู่ในดินก็จะค่อยๆหมดไป ทั้งที่ติดไปกับผลผลิตและการสลายตัวตามธรรมชาติ จึงต้องเติมปุ๋ยลงไปในดิน เพื่อให้พืชได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมกับการเจริญเติบโต ในปัจจุบันนี้มีการปรับพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อปุ๋ย เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น เช่น พันธุ์ข้าวใหม่ๆ ที่ไม่ไวต่อแสงสามารถปลูกได้ทั้งปี ลำต้นเตี้ย จะให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ปลูกเฉพาะข้าวนาปี มีผู้กล่าวอ้างกันอยู่เสมอว่าสมัยโบราณ ปลูกข้าวโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยนั้น เพราะพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยแม้จะใส่ปุ๋ยมากผลผลิตก็ไม่เพิ่มขึ้น ล้มง่ายหากใส่ปุ๋ยมากเกินไป โดยเฉพาะถ้าเป็นป่าเปิดใหม่ มีอินทรียวัตถุสูง ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยมากนัก หรือการเพาะปลูกเพื่อรับประทานในครัวเรือนก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มผลผลิต ไม่ต้องใช้ปุ๋ยมาก หากเป็นการเพาะปลูกเพื่อขาย ก็ต้องเพิ่มผลผลิตให้สูงมากขึ้น จะช่วยลดต้นทุนให้น้อยลงได้จึงคุ้มค่าในการผลิต ดังนั้น บริษัท เจียไต๋ จำกัด ได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึง“คุณภาพของปุ๋ย”เป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เกษตรกรไทยได้นำปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด...
 
 

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

view