http://www.pukaotong.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน

 ปุ๋ยน้ำ

 กรดซิลิคอน

 กากชา

 สารทาหน้ายาง

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ18/06/2008
อัพเดท31/01/2013
ผู้เข้าชม1,178,247
เปิดเพจ1,761,091

ปุ๋ย

สินค้า

การปลูกพืช

เกี่ยวกับปุ๋ยตราภูเขาทอง

บทความ

ปุ๋ยน้ำ

ปุ๋ยน้ำหมอ สำหรับพืชแต่ละชนิด ผลิตโดย บริษัท ฟุกเทียนกรุ๊ป จำกัด

     ปุ๋ยน้ำหมอ เป็นปุ๋ยน้ำสำหรับพืชแต่ละชนิดโดยเฉพาะ ช่วยให้พืชแต่ละชนิดมีความแข็งแรงสมบูรณ์ ต้นใหญ่

เขียวทนนานสามารถต้านทานโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี ช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น เพิ่มน้ำหนักเพิ่มเปอร์เซนต์

เพิ่มความหวาน ให้พืชได้รับสารอาหารที่ต้องการอย่างครบถ้วน

อัตราการใช้    : 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

วิธีการใช้       : ฉีดพ่นทางใบและทางดิน สามารถใช้ร่วมกับยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา

ระยะในการใช้ : สามารถใช้ได้ตั้งแต่ระยะแตกใบอ่อน ระยะเร่งต้น ระยะเร่งผลผลิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-9354335, 081-6228499 (สายตรงฝ่ายขาย)

 
 
ปุ๋ยน้ำหมอยางพารา
ปุ๋ยน้ำหมอปาล์ม 
ปุ๋ยน้ำหมอข้าว
  คุณสมบัติ         (สูตรพิเศษไม่กลัวแล้ง)
  คุณสมบัติ         (สูตรพิเศษไม่กลัวแล้ง)   คุณสมบัติ         (สูตรพิเศษไม่กลัวแล้ง)
  : ช่วยให้ต้นยางโตเร็ว ใบเขียวนาน   : เพิ่มน้ำมัน ผลใหญ่ น้ำหนักดี ผลผลิตสูง
  : ช่วยให้ข้าวแตกกอดี รากยาว หาอาหารเก่ง
  : น้ำยางข้น ได้ปริมาณน้ำยางเพิ่มมากขึ้น   : ช่วยให้ปาล์มออกลูกได้ทั้งปี ขั้วเหนียว
  : ต้้นข้าวเขียวทนนาน ใบหนา ต้นไม่ล้ม  
  : สามารถรักษาป้องกันโรคหน้ายางตายนึ่ง   : ช่วยให้ใบปาล์มเขียวสดอยู่เสมอ
  : ข้าวรวงใหญ่ได้น้ำหนัก เปอร์เซนต์แป้งดี

  : ช่วยเร่งต้น เร่งราก เร่งใบ

  : ช่วยเร่งต้น เร่งราก เร่งใบ   : ช่วยเร่งต้น เร่งราก เร่งใบ
  : ช่วยให้ต้นยางแข็งแรงสมบูรณ์   : ป้องกันโรคต่างๆของปาล์มได้อย่างดี
  : สามารถต้านทานโรคแมลงต่างๆได้ดี

 ขนาดบรรจุ 500 ซีซี         

   ขนาดบรรจุ 500 ซีซี      

   ขนาดบรรจุ 500 ซีซี         

     

 
ปุ๋ยน้ำหมออ้อย
ปุ๋ยน้ำหมอมัน
ปุ๋ยน้ำหมอพืชผัก
  คุณสมบัติ         (สูตรพิเศษไม่กลัวแล้ง)   คุณสมบัติ         (สูตรพิเศษไม่กลัวแล้ง)   คุณสมบัติ         (สูตรพิเศษไม่กลัวแล้ง)
  : ช่วยให้อ้อยโตเร็ว โตไว ต้นใหญ่ แข็งแรง
  : ช่วยให้ต้นมันเขียวทนนาน ทนแล้งดี
  : ช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตได้อย่างดี
  : ช่วยให้อ้อยใบเขียวทนนาน ทนแล้งดี
  : ช่วยให้ใบต้นมันใหญ่หนา ต้านทานเพลี้ย
  : ผักแตกกอดี ต้นใหญ่ ได้น้ำหนัก
  : ช่วยให้ลำอ้อยใหญ่ ต้นสูง ได้น้ำหนัก
  : ช่วยให้หัวมัน ดก ใหญ่ น้ำหนักดี
  : ช่วยให้แตกรากดี หาอาหารเก่งขึ้น
  : ช่วยเพิ่มความหวาน เพิ่มน้ำตาลให้อ้อย   : ช่วยให้เปอร์เซนต์แป้งสูงขึ้น   : ช่วยให้ผักใบใหญ่หนา เขียวทนนาน
  : ช่วยเร่งต้น เร่งราก เร่งใบ   : ช่วยเร่งต้น เร่งราก เร่งใบ   : ช่วยเร่งต้น เร่งราก เร่งใบ
   ขนาดบรรจุ 500 ซีซี             ขนาดบรรจุ 500 ซีซี       

   ขนาดบรรจุ 500 ซีซี        

     
 

ปุ๋ยน้ำหมอผลไม้
ปุ๋ยน้ำหมอปาล์ม
ปุ๋ยน้ำหมอยางพารา
  คุณสมบัติ         (สูตรพิเศษไม่กลัวแล้ง)   คุณสมบัติ         (สูตรพิเศษไม่กลัวแล้ง)   คุณสมบัติ        (สูตรพิเศษไม่กลัวแล้ง) 
  : ช่วยให้ต้นพืชแข็งแรง สมบูรณ์
  : เพิ่มน้ำมัน ผลใหญ่ น้ำหนักดี ผลผลิตสูง   : ช่วยให้ต้นยางโตเร็ว ใบเขียวนาน
  : ช่วยฟื้นฟูสภาพต้นพืชหลังเก็บเกี่ยว
  : ช่วยให้ปาล์มออกลูกได้ทั้งปี ขั้วเหนียว   : น้ำยางข้น ได้ปริมาณน้ำยางเพิ่มมากขึ้น
  : ต้นพืชใบเขียวทน นาน   : ป้องกันโรคต่างๆของปาล์มได้อย่างดี

  : ช่วยรักษาป้องกัน โรคหน้ายางตาย

  : ช่วยให้รสชาดของผลไม้ดีขึ้นเก็บได้นานขึ้น

  : ช่วยให้ใบปาล์มเขียวสด ทั้งปี

  : ช่วยให้ต้นยางแข็งแรงสมบูรณ์

  : ช่วยเร่งต้น เร่งราก เร่งใบ   : ช่วยเร่งต้น เร่งราก เร่งใบ   : ช่วยเร่งต้น เร่งราก เร่งใบ
   ขนาดบรรจุ 500 ซีซี             ขนาดบรรจุ 500 ซีซี         

   ขนาดบรรจุ 500 ซีซี        

.

.

ปุ๋ยเคมี ชนิดน้ำ สำหรับพืชแต่ละชนิด  ผลิตโดย บริษัท ฟุกเทียนกรุ๊ป จำกัด

     ปุ๋ยน้ำหมอ เป็นปุ๋ยน้ำสำหรับพืชแต่ละชนิดโดยเฉพาะ ช่วยให้พืชแต่ละชนิดมีความแข็งแรงสมบูรณ์ ต้นใหญ่

เขียวทนนานสามารถต้านทานโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี ช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น เพิ่มน้ำหนักเพิ่มเปอร์เซนต์

เพิ่มความหวาน ให้พืชได้รับสารอาหารที่ต้องการอย่างครบถ้วน

อัตราการใช้    : 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

วิธีการใช้       : ฉีดพ่นทางใบและทางดิน สามารถใช้ร่วมกับยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา

ระยะในการใช้ : สามารถใช้ได้ตั้งแต่ระยะแตกใบอ่อน ระยะเร่งต้น ระยะเร่งผลผลิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-9354335, 081-6228499 (สายตรงฝ่ายขาย)

ปุ๋ยเคมี สูตร 6-6-12 ชนิดน้ำ
ปุ๋ยเคมี สูตร 7-10-7 ชนิดน้ำ ปุ๋ยเคมี สูตร 7-7-7 ชนิดน้ำ
  คุณสมบัติ         (สูตรพิเศษไม่กลัวแล้ง)
  คุณสมบัติ         (สูตรพิเศษไม่กลัวแล้ง)   คุณสมบัติ         (สูตรพิเศษไม่กลัวแล้ง)
  : ช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับพืชทุกชนิด
  : ช่วยบำรุงดอก ขั้วเหนี่ยว ลดการหลุดล่วง
  : ช่วยบำรุงให้พืชแข็งแรงสมบูรณ์
  : ช่วยเร่งหัว สร้างแป้ง สร้างน้ำหนัก
  : ช่วยให้พืชออกดอกได้เยอะขึ้น
  : ช่วยให้พืชแข็งแรง สามารถต้านทานต่อโรค
  : ช่วยขยายผล เพิ่มความหวาน และรสชาด
  : ช่วยให้พืชติดผลได้มากขึ้น
  : ช่วยบำรุงดอก ผล ของพืชได้อย่างดี

  : ช่วยเพิ่มผลผลิตต่อได้ให้เพิ่มมากขึ้น

  : ช่วยบำรุงดอกให้สมบูรณ์แข็งแรง
  : ช่วยเร่งผลผลิตของพืช
  : ช่วยให้มีสีสันสวยงามน่ารับประทาน
  : ช่วยให้สามารถผสมเกสรได้ดีขึ้น
  : ช่วยฟื้นฟูสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยว

 ขนาดบรรจุ 500 ซีซี         

   ขนาดบรรจุ 500 ซีซี      

   ขนาดบรรจุ 500 ซีซี         

     

 
ปุ๋ยเคมี สูตร 12-6-6 ชนิดน้ำ กรดซิลิคอน ชนิดน้ำ
เซฟซอยล์ ชนิดน้ำ
  คุณสมบัติ         (สูตรพิเศษไม่กลัวแล้ง)   คุณสมบัติ         (สูตรพิเศษไม่กลัวแล้ง)   คุณสมบัติ         
  : ช่วยเร่งต้น เร่งใบ เร่งราก ให้กับพืช
  : ช่วยให้พืชแข็งแรงสมบูรณ์
  : ช่วยให้รากพืช สามารถเจริญเติบโตได้ดี
  : ช่วยให้พืชโตเร็ว แข็งแรงสมบูรณ์
  : ช่วยให้พืชเขียว ทนนาน
  : ช่วยปรับสภาพดินที่เป็นกรด ด่าง
  : ช่วยให้พืชแตกยอดอ่อได้อย่างรวดเร็ว
  : ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี
  : ช่วยให้ดินร่วนซุยโปร่งฟูมากยิ่งขึ้น
  : ช่วยให้พืชมีสีเขียวเพิ่มมากขึ้น   : ช่วยต้านทานโรคและแมลงต่างๆได้ดี   : ให้สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์
  : สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด   : ช่วยให้ใบพืชมีรสชาดฝาดปากแมลง
  : ช่วยเพิ่มสารอาหารที่อยู่ในดิน
   ขนาดบรรจุ 500 ซีซี             ขนาดบรรจุ 500 ซีซี       

   ขนาดบรรจุ 500 ซีซี        

     
 
ควิกวัน
ไบโอ-วัน
ปุ๋ยเคมี สูตร 6-6-12 ชนิดน้ำ
  คุณสมบัติ            คุณสมบัติ            คุณสมบัติ        (สูตรพิเศษไม่กลัวแล้ง) 
  : ช่วยรักษาโรคหน้ายางได้อย่างดี
  : ช่วยป้องกันและกำจัดแมลงได้อย่างดี   : ช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับพืชทุกชนิด
  : ช่วยให้ยางพารากรีดง่าย
  : เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ
  : ช่วยเร่งหัว สร้างแป้ง สร้างน้ำหนัก
  : ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำยางได้มากขึ้น
  : ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

  : ช่วยขยายผล เพิ่มความหวาน และรสชาด

  : ช่วยให้น้ำยางมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

  : ช่วยให้พืชแข็งแรงโตไว ปราศจากแมลง

  : ช่วยเพิ่มผลผลิตต่อได้ให้เพิ่มมากขึ้น

  : ช่วยให้สามารถกรีดยางได้นานขึ้น
  : ช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีได้อย่างมาก   : ช่วยให้มีสีสันสวยงามน่ารับประทาน
   ขนาดบรรจุ 500 ซีซี             ขนาดบรรจุ 500 ซีซี         

   ขนาดบรรจุ 500 ซีซี     

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

view