http://www.pukaotong.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน

 ปุ๋ยน้ำ

 กรดซิลิคอน

 กากชา

 สารทาหน้ายาง

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ18/06/2008
อัพเดท31/01/2013
ผู้เข้าชม1,178,237
เปิดเพจ1,761,081

ปุ๋ย

สินค้า

การปลูกพืช

เกี่ยวกับปุ๋ยตราภูเขาทอง

บทความ

ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม

 ( เหมาะสำหรับปาล์มโดยเฉพาะ)

                                             คุณสมบัติ

                                     : เพิ่มน้ำมัน ผลใหญ่ น้ำหนักดี ผลผลิตสูง

                                     : ช่วยให้ปาล์มออกลูกได้ทั้งปี ขั้วเหนียว

                                     : ช่วยให้ใบปาล์มเขียวสดอยู่เสมอ

                                     : ช่วยต่อเนื่องช่วยให้ดินร่วนซุย

                                     : ป้องกันโรคต่างๆของปาล์มได้อย่างดี

                                     ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม       


สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่  หรือ 081-9354335, 081-6228499 (ฝ่ายขาย)


วิธีการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

          ปีที่ ๑ :เมื่อย้ายกล้าปลูก (กล้าปาล์มอายุ ๑๐ - ๑๒เดือน) ใส่กรดซิลิคอน รองก้นหลุมประมาณ ๒๕๐ กรัม

          หลังจากปลูกแล้วทุก ๓ เดือน ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม ต้นละ ๒๐๐ - ๓๐๐ กรัมและใส่อีกครั้งเมื่อ

          ปลูกได้ ๖ เดือน ในอัตราเดิมและใส่อีกครั้งเมื่ออายุได้ ๙ เดือน ในอัตราเดิม


          ปีที่ ๒ :เมื่ออายุได้ ๑๘ เดือน ให้ใส่ ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม อัตราต้นละ ๔๐๐ - ๕๐๐ กรัม เมื่ออายุ

ได้๒๔ เดือนเต็ม ใช้ปุ๋ยเดิม คือปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม อัตราต้นละ ๐.๕ ก.ก.


          ปีที่ ๓ :เมื่ออายุปาล์มได้ ๓๐ เดือน ใช้ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม อัตราต้นละ ๘๐๐ กรัม และเมื่อ

ปาล์มอายุได้ ๓๖ เดือน ใช้ปุ๋ยปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม อัตราต้นละ ๑ กก.


          ปีที่ ๔ :เมื่ออายุปาล์มได้ ๔๒ เดือน ใช้ ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม อัตราต้นละ ๓ กก


          ปีที่ ๕ :ให้ใส่ปุ๋ยปีละ ๒ ครั้ง ครั้งแรกใช้ปุ๋ยสูตร ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม อัตราต้นละ ๓.๕ กก.

                    ครั้งที่ ๒ ใช้ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม  อัตราต้นละ ๒ กก.


          ปีที่ ๖ :ใส่ปุ๋ยปีละ ๒ ครั้ง ใช้ปุ๋ยสูตรเดิม คือครั้งแรกปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์มอัตราต้นละ ๓ กก

                    ครั้งที่ ๒ ใช้ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม อัตราต้นละ ๒ กก.


          ปีที่ ๗ :ใส่ปุ๋ยปีละ ๒ ครั้ง ครั้งแรกใช้ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม อัตราต้นละ ๓.๕ กก.

                    ครั้งที่ ๒ ใช้ปุ๋ยปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม อัตราต้นละ ๒.๕ กก.


          ปีที่ ๘ :ใส่ปุ๋ยปีละ ๒ ครั้ง ครั้งแรกใช้ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม อัตราต้นละ ๔.๕ กก.

                    ครั้งที่ ๒ ใช้ปุ๋ยเคมี+กรดซิลิคอน หมอปาล์ม อัตราต้นละ ๒.๕ กก.


          ปีที่ ๙ :การใส่ปุ๋ยตั้งแต่ปีที่ ๙ เป็นต้นไป ให้ใส่เหมือนเดิมทุกๆปี

การใส่ปุ๋ยให้กับต้นปาล์ม

อายุ 1 - 4 ปี        : ให้ใส่ปุ๋ย บริเวณรอบโคนต้นที่กำจัดวัชพืชแล้ว

อายุ 5 - 9 ปี        : ให้ใส่บริเวณรอบโคนต้นห่างจากโคนต้น 50 ซม. ถึงบริเวณปลายทางใบ

อายุ 10 ปีขึ้นไป  :ให้หว่านบริเวณระหว่างแถวปาล์มน้ำมันหรือบนกองทางใบที่ถูกต้องตัดแต่งที่ได้กำจัดวัชพืชแล้ว

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่  หรือ 081-9354335, 081-6228499 (ฝ่ายขาย)


Tags : ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน การปลูกปาล์มน้ำมัน ปาล์มน้ำมัน

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

view